GDPR

2020-11-20

Πολιτική απορρήτου

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (“GDPR”)

Αγαπητέ επισκέπτη – επισκέπτρια κατά την διαμονή σας στον παρόντα ιστότοπο θα χαρακτηρίζεστε ως «χρήστης».

Η Inter Cars Greece, σας καλωσορίζει στον ιστότοπό της (δια χάριν συντομίας ο «Ιστότοπος») και σας καλεί να δώσετε προσοχή στα ακόλουθα, τα οποία είναι απολύτως σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (δια χάριν συντομίας «Κανονισμός») σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων (GDPR).

Στο παρόν εμπεριέχεται η περιγραφή όλων των επεξεργασιών που πραγματοποιούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζεται παρακάτω, μέσω του Ιστότοπου.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι η πληροφόρηση αφορά μόνο τον Ιστότοπο, επομένως εξαιρείται οποιαδήποτε ιστοσελίδα στην οποία ενδεχομένως να ανακατευθυνθείτε από τον Ιστότοπο.

Επιπλέον, αν αγοράσετε προϊόντα ή χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες από την Inter Cars Greece όχι μέσω του Ιστότοπου αλλά μέσω επίσημων καναλιών Inter Cars INC, κατά την αγορά θα λάβετε συγκεκριμένες πληροφορίες, σύμφωνα με το πρώην άρθρο 13 του GDPR, σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία στη συγκεκριμένη περίπτωση.

1. Τι είναι ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (DPO);

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η Inter Cars Greece, με νόμιμη έδρα στη  Αθήνα, Λεωφόρος Αλεξάνδρα αριθ. 34, (από τούδε και στο εξής ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»).

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων έχει επίσης ορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO), με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή/και την παρούσα πληροφόρηση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Υπεύθυνος Προστασίας των Δεδομένων («Data Protection Officer – DPO»):

E-mail: info.greece@intercars.eu

Fax: 2108250318

Τηλ.: 2108231446

2. Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται ηInterCarsGreece

2.1. Δεδομένα πλοήγησης

Τα υπολογιστικά συστήματα και τις διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του Ιστότοπου αποκτούν, κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας τους, ορισμένα προσωπικά δεδομένα των οποίων η διαβίβαση εξυπακούεται όταν γίνεται χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του Διαδικτύου.

Πρόκειται για πληροφορίες που δεν συλλέγονται για να συσχετίζονται με ταυτοποιημένα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά οι οποίες, λόγω της φύσης τους, θα μπορούσαν να επιτρέψουν την αναγνώριση των χρηστών, μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσης με τα δεδομένα που κατέχουν τρίτα μέρη.

Σε αυτή την κατηγορία των δεδομένων περιλαμβάνονται οι διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες που συνδέονται στον ιστότοπο, οι διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) των πόρων που ζητούνται, η ώρα του αιτήματος, η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την υποβολή του αιτήματος στο διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται ως απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απόκρισης από το διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα, κ.λπ.) και άλλες παράμετροι που αφορούν το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον του υπολογιστή του χρήστη.

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου καθώς και για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του και διαγράφονται αμέσως μετά την επεξεργασία. Τα δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση ευθυνών σε περίπτωση υποθετικών εγκλημάτων πληροφορικής κατά του Ιστότοπου.

2.2. Δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς μέσω της συμπλήρωσης των φoρμών του Ιστότοπου:

Τα προσωπικά στοιχεία σας που συλλέγονται από τον Ιστότοπο ενδέχεται να είναι για παράδειγμα όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες διευθύνσεις.                                

3. Ποιοι οι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τηνInterCarsGreece και ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας;

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε συμπληρώνοντας τις διάφορες φόρμες στον ιστότοπο υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς.

3.1  Ενημέρωση για προώθηση προϊόντων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σκοπεύει να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας επιτραπεί η πρόσβαση στον Ιστότοπο, αποκλειστικά για τους σκοπούς που συνδέονται με την ενημέρωση νέων σειρών προϊόντων σχετικών με την αυτοκινητοβιομηχανία και με αντίστοιχες δραστηριότητες της Inter Cars Greece.

Η φύση παροχής των δεδομένων σας δεν μπορεί παρά να είναι προαιρετική.

Οι συνέπειες που επέρχονται από την άρνηση παροχής δεδομένων σας θα καταστήσει αδύνατο να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

Η νομική βάση της επεξεργασίας σύμφωνα με το  άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β,του Κανονισμού (GDPR). Ως εκ τούτου, δεν είναι απαραίτητο να ληφθεί προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία.

Η περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων από τον Ιστότοπο θα διατηρούνται μόνο για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών και εν συνεχεία θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο προκειμένου να ικανοποιηθεί οιαδήποτε αίτημά σας και στη συνέχεια θα φυλάσσονται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, μετά την εκτέλεση.

3.2 Δραστηριότηταmarketing σε προϊόντα και υπηρεσίες ανάλογες με αυτές που έχει ήδη ζητήσει ο Επισκέπτης

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σκοπεύει να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας αποστείλει εμπορικές ανακοινώσεις για προϊόντα και υπηρεσίες, ανάλογα με αυτά που ζητούνται από εσάς και προσφέρονται από τον ίδιο τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, και μέσω των Υπεύθυνων, οι οποίοι θα οριστούν για το συγκεκριμένο σκοπό σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού.

Ο σκοπός της επεξεργασίας δεν είναι άλλος από την αποστολή διαφημιστικού υλικού, προώθηση και πώληση προϊόντων, καθώς και έρευνες ή έρευνα αγοράς ή/και εμπορικές ανακοινώσεις.  Επίσης η φύση παροχής των δεδομένων είναι σε κάθε περίπτωση προαιρετική. Οι συνέπειες από την άρνηση παροχής δεδομένων σας, θα καταστήσει αδύνατη για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας την αποστολή μηνυμάτων προώθησης και marketing. Τέλος, η νομική βάση της επεξεργασίας δεν είναι άλλη από το έννομο συμφέρον. Η περίοδος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων για το σκοπό αυτό θα υποβληθούν σε επεξεργασία μέχρι να αποφασίσετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους ή/και να επιτύχετε τη διακοπή της επεξεργασίας οποιαδήποτε στιγμή.

3.3 Δραστηριότητεςmarketing

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σκοπεύει να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας αποστείλει εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που προσφέρονται από τον ίδιο τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, και μέσω των Υπεύθυνων, οι οποίοι θα οριστούν για το συγκεκριμένο σκοπό σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού.

Ο σκοπός της επεξεργασίας δεν είναι άλλος από την αποστολή διαφημιστικού υλικού, προώθηση και πώληση προϊόντων, καθώς και έρευνες ή έρευνα αγοράς ή/και εμπορικές ανακοινώσεις. Επίσης η φύση παροχής των δεδομένων είναι απολύτως προαιρετική. Οι συνέπειες δε από την άρνηση παροχής δεδομένων, θα καταστήσει αδύνατη για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας την αποστολή μηνυμάτων προώθησης και marketing. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η νομική βάση της επεξεργασίας δεν είναι άλλη από τη  Συγκατάθεση. Τέλος, η περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων σας για το σκοπό αυτό θα υποβληθούν σε επεξεργασία μέχρι να αποφασίσετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους ή/και να επιτύχετε τη διακοπή της επεξεργασίας οποιαδήποτε στιγμή.

4.  Με ποιο τρόπο επεξεργαζόμαστε τα  προσωπικά σας δεδομένα.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού, με χρήση χαρτιού, ηλεκτρονικά και μέσω τηλεματικής, με λογική που συνδέεται στενά με τους υποδεικνυόμενους σκοπούς και, σε κάθε περίπτωση, με κατάλληλες μεθόδους για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από το άρθρο 32 του Κανονισμού.

5. Σε ποια υποκείμενα δύναται να κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα και ποιος μπορεί να λάβει γνώση αυτών

Για την επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο 3, τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι διαθέσιμα στους εργαζόμενους, στο εξομοιούμενο προσωπικό και τους συνεργάτες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, οι οποίοι θα λειτουργούν ως εξουσιοδοτημένες οντότητες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα θα κοινοποιούνται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτους που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) υποκείμενα τα οποία χρησιμοποιεί ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τη διαχείριση του Ιστότοπου,

β) εταιρείες που διαχειρίζονται το σύστημα πληροφορικής του Υπεύθυνου Επεξεργασίας,

γ) εταιρείες και συμβούλους που παρέχουν νομικές ή/και φορολογικές συμβουλές,

δ) αρχές και όργανα εποπτείας και ελέγχου και γενικότερα δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς με αρμοδιότητες στο δημόσιο τομέα,

ε) υποκείμενα τα οποία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, για διάφορους λόγους, χρησιμοποιεί για την παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας,

στ) στη μητρική Εταιρεία Inter Cars INC, για σκοπούς marketing, άμεσης πώλησης, προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνες αγοράς, για στατιστική επεξεργασία, όπως παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τόσο της Inter Cars Greece όσο και της Inter Cars INC, καθώς και για την επικοινωνία με τρίτους (για παράδειγμα προμηθευτές ή κέντρα διανομής), αν αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσετε να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες μας.

Θα έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι αδύνατο για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό για τον οποίο αρνηθήκατε τη συγκατάθεσή σας.

Τα υποκείμενα που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες λειτουργούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, με πλήρη αυτονομία ως διακριτοί Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, ενεργούν υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας που ορίζονται ειδικά από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού.

Ο πλήρης και ενημερωμένος κατάλογος των υποκειμένων στους οποίους μπορούν να κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να ζητηθεί από τη νόμιμη έδρα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαδοθούν.

6.  Στοιχεία ανηλίκων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ατόμων κάτω των 16 ετών για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παρ. 3.1, 3.2 παραπάνω.

Εάν ο Χρήστης δηλώσει ότι είναι κάτω των 16 ετών, το πεδίο που σχετίζεται με τη συλλογή της συγκατάθεσης θα είναι προκαταβολικά συμπληρωμένο αρνητικά.

7. Δεδομένα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης

Ο ιστότοπος μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης για την παροχή υπηρεσιών που ζητούνται από τον Χρήστη, μόνο με τη ειδική συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου, η οποία μπορεί πάντα να ανακληθεί. Σε αυτή την περίπτωση η συγκατάθεση θα ζητηθεί μέσω ενός γνωστού ως αναδυόμενου παραθύρου.

8. Ποια δικαιώματα έχετε ως επισκέπτης

Σε σχέση με τους σκοπούς επεξεργασίας που περιγράφονται στο παρόν, ως επισκέπτης, θα μπορείτε, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό, να ασκείτε τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στα άρθρα 15 έως 21 του εν λόγω Κανονισμού, ήτοι:

Α. Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του Κανονισμού)

Το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν ή όχι βρίσκεται σε εξέλιξη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και, σε καταφατική περίπτωση, να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα - συμπεριλαμβανομένου ενός αντιγράφου των προσωπικών σας δεδομένων - και της γνωστοποίησης, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων πληροφοριών:

  • σκοπός της επεξεργασίας
  • κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία
  • αποδέκτες στους οποίους έχουν διαβιβαστεί ή πρόκειται να κοινοποιηθούν
  • περίοδος διατήρησης των δεδομένων ή κριτήρια που χρησιμοποιούνται
  • δικαιώματα του ενδιαφερόμενου (διόρθωση, διαγραφή προσωπικών δεδομένων, περιορισμός της επεξεργασίας και δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία
  • δικαίωμα να προβαίνετε σε ένσταση
  • δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των προσωπικών σας δεδομένων, αν δεν έχουν συλλεχθεί από τον ενδιαφερόμενο
  • ύπαρξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Β. Δικαίωμα Διόρθωσης (άρθρο 16 του Κανονισμού)

Το δικαίωμα να αποκτήσετε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν ή/και την ενσωμάτωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων

Γ. Δικαίωμα ακύρωσης ή δικαίωμα λήθης (άρθρο 17 του Κανονισμού)

Το δικαίωμα να αποκτήσετε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, είτε έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει καμία άλλη νομική βάση για την επεξεργασία είτε έχετε αντιταχθεί με επιτυχία στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, είτε τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εκπληρωθεί μια νομική υποχρέωση, είτε τα προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν σχετικά με την προσφορά υπηρεσιών της εταιρείας πληροφόρησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Κανονισμού.

Το δικαίωμα διαγραφής δεν ισχύει στο βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που επιτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για τη βεβαίωση, άσκηση ή υπεράσπιση ενός δικαιώματος στο δικαστήριο.

Δ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας άρθρο 18 του Κανονισμού)

Το δικαίωμα να επιτύχετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ο ενδιαφερόμενος αμφισβητεί την ακρίβεια των προσωπικών του δεδομένων, ή η επεξεργασία είναι παράνομη και ο ενδιαφερόμενος αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητεί, αντιθέτως, να περιοριστεί η χρήση τους ή μολονότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν τα χρειάζεται πλέον για λόγους επεξεργασίας, τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα στο υποκείμενο προκειμένου να εξακριβώσει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί το δικαίωμά του ενώπιον του δικαστηρίου, ή ο ενδιαφερόμενος αντιτάχθηκε στην επεξεργασία, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εν αναμονή της εξακρίβωσης της ενδεχόμενης επικράτησης των νόμιμων λόγων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας σε σχέση με τους λόγους του ενδιαφερόμενου.

Ε. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 του Κανονισμού)

Το δικαίωμα να λάβει, σε δομημένη μορφή, κοινής και χρήσης και σε αναγνώσιμη μορφή, από μια αυτόματη συσκευή, τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, τα οποία παρείχε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και το δικαίωμα να τα στείλει σε άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας, χωρίς εμπόδια, όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση και γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα. Επιπλέον, το δικαίωμα να επιτύχει τη μετάδοση των προσωπικών δεδομένων απευθείας από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

ΣΤ. Δικαίωμα αντίταξης (άρθρο 21 του Κανονισμού)

Το δικαίωμα να αντιτάσσεται ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων με βάση την κατάσταση νομιμότητας του νόμιμου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εκτός εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να συνεχίσει την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του ενδιαφερομένου ή για τη βεβαίωση, άσκηση ή υπεράσπιση ενός δικαιώματος στο δικαστήριο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν, έναντι του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, με επικοινωνία με βάση τα στοιχεία που παρέχονται ως άνω στην παρ. 1. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα αναλάβει το αίτημά σας και την παροχή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από ένα μήνα μετά την παραλαβή, πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν σχετικά με το αίτημά σας.

Η άσκηση των δικαιωμάτων σας ως ενδιαφερόμενου μέρους είναι δωρεάν σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού. Ωστόσο, στην περίπτωση εμφανώς αβάσιμων ή υπερβολικών απαιτήσεων, ακόμα και λόγω της επαναληπτικότητας τους, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να σας χρεώσει μια λογική συνεισφορά στα έξοδα, ενόψει των διοικητικών δαπανών προκειμένου να χειριστεί το αίτημά σας ή να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός του.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Send by email
© Inter Cars. All rights reserved